Det är vi som är valda ledamöter till Länkens Kamratförbunds

Verkställande utskott. ”VU”

Ledamöter

 

Förbundsordförande  Gert Svensson                             Te: 070-576 41 38

KF Länken Höör        e-post: gertwigosvensson@outlok.com

V:e ordförande          Sören Olsson                               Tel: 070-487 19 00

KF Länken Kungälv

Kassör                      Christer Pettersson                      Tel: 070-371 51 20

KF Länken                Tranås     e-post: rekan1891@gmail.com

Sekreterare                K-G Andersson                           Tel: 070-541 62 83

KF Länken Vårgårda e-post: info@lankenskamraforbund.se

V:e sekreterare           Lars Ekholm                               Tel: 070 936 81 17

KF Länken Mark        e-post: ekholm.l@telia.com

Ersättare.

Ersättare                    Mattias Bengtsson                       Tel: 070-099 97 65

KF Länken Varberg   e-post: kfl.varberg@gmail.com

Ersättare                    Josefin Trotzig                            Tel: 070-750 75 83

KF Länken Hörby      e-post: jossan_83@hotmail.com

Revisorer.

Revisor                      Kristina ”Tina” Thulin                 Tel: 070-483 60 80

KF Länken Höör        e-post: tinatuhlin@telia.com

Revisor                      Susanne Landin                           Tel: 311 50 08

KF Länken Varberg

 Ovanstående gäller till Kongressen 2019, sen får vi se!

Lars Ekholm

Web.ansvarig.