Länkens Kamratförbund

 

Länkens Kamratförbund bildades 1953 av missbrukare själva och är riksorganisation för KF-Länkens ca. 30 lokalföreningar spridda över landet.
(Du kan läsa mer om oss i boken "Länkens Kamratförbund 50 år", som finns att beställa under rubriken kontakta oss. (Där kan du även ställa frågor och komma med synpunkter).

Kamrat Föreningen Länken är sammanslutning av män och kvinnor som har en uppriktig och ärlig önskan att börja en ny och nykter tillvaro.

 

Kvinnorna har bildat en egen grupp inom KF Länken som heter Qvinnor i Focus!

Det är kanske lite lättare för en tjej (”kvinna”) att söka sig till Länken om hon vet att det finns Qvinnor i samma situation som hon själv!

För information gå till Facebook: Qvinnor i Focus.


Länkverksamheten består bland annat av rådgivning, hembesök och uppföljande eftervård. Genom regelbundna veckomöten och olika fritidsaktiviteter stärks gemenskapen och sammanhållningen inom föreningen.
Studiecirklar, diskussionsmöten, familjeträffar och andra samkväm är betydelsefulla i verksamheten.

Länkens Kamratförbund äger och driver behandlingshemmet Hvidehus  som är beläget mellan Alingsås och Sollebrunn intill Gräfsnäs och sjön Anten.

 

 

 

 

Förbundets verkställande utskott består av:

Ordförande: Gert Svensson;

Fogdarps Mölla

243 96 Höör

.

e-post: gert-svensson@hotmail.com Tel:070-576 41 83

Förbundskassör: Christer Pettersson;

Fabriksgatan 3.  573 35 Tranås;

tel: 070-3715120;

mail: rekan1891@gmail.com

Sekreterare: K-G Andersson;

Hvidehusvägen 3;
466 95 Sollebrunn tel: 070-5416283;
mail: info@lankenskamratforbund.se

Vice ordförande: Sören Olsson

Vikingagatan 4 C

442 36 Kungälv

Tel; 070-487 19 00

Vice sekr: Lars Ekholm

Fältvägen 5 D

511 31 Örby

e-post; sekreterare.lanken@telia.com

Tel: 070-936 81 17

 

Ersättare: Morgan Gustavsson;

Hedens Byväg 15C
47540 Hönö;

tel: 0703-394340;

mail: skinandesilver@telia.com

 

_________________________________
Länkens Kamratförbund
Hvidehusvägen 3, 466 95 Sollebrunn
Telefon: 0322-453 32 Fax: 0322-454 32
E-post:
info@lankenskamratforbund.se