Planerad verksamhet Länkens Kamratförbund 2019.

 


Kurser:

Föreningsteknik                                                             Kursgården
Ordförande utbildning                                                   Kursgården
Sekreterare utbildning                                                   Kursgården
Kassörs utbildning                                                         Kursgården
Revisors utbildning                                                        Kursgården

 

Utåt riktad verksamhet:

 

Social styrelsen                                                              Stockholm
SLAN                                                                              Efter kallelse
NBV                                                                               Efter kallelse
Föreningar & Distrikt                                                   Efter kallelse
Kansli tjänst                                                                   Kursgården

 

Tider för ovanstående verksamhet återfinns på www.lankenskamratforbund.se/anslagstavla och utskick via mail till föreningarna.

 

Kursgårdens planerade verksamhet 2019.

18-19 jan.                           NVB:s Huvudmannakonferens
2 febr.                                 Älvsborgs Distrikt               kl.11:00
16-17 febr.                          Förbundsstyrelsemöte        kl.09:00
19-20 febr.                          Brukarrådet  10 st.
25 maj                                Länkens Dag                      Tranås.
26 maj                                Kongressen                         Tranås.